Er din el-installation sikker?

Mylder af ledninger og gamle slidte installationer kan være årsag til brand. Det er derfor klogt at få tjekket el-installationerne af en autoriseret el-installatør.

Det er altid en god ide at få tjekket sine installationer af en autoriseret el-installatør, hvis man har grund til at tro, at noget er galt, men man kan også selv gøre noget.

Motion er som bekendt godt for mennesker, og det udsagn gælder også for HPFI- og HFI-afbrydere. En afbryder, der virker, kan nemlig i sidste instans redde liv, hvis der opstår en fejl i de elektriske apparater.

Motion for HPFI- og HFI-afbrydere består i al sin enkelthed i et tryk på prøveknappen, som er mærket med et "T". Når det er så vigtigt at afprøve HPFI-afbryderen på prøveknappen, er det fordi, man ved det enkle tryk "smører" afbryderen. Det betyder populært sagt, at afbryderen er i god form, hvis der skulle blive brug for den.
 

To gang om året

HPFI- eller HFI-afbryderen er normalt anbragt sammen med sikringerne. Når man tester en afbryder, slukkes der for strømmen i dele af eller i hele huset, og dermed altså også for fx video og elektriske ure. Derfor er det oplagt at foretage testen, når man alligevel skal justere apparaterne ved overgangen fra vinter- til sommertid og omvendt.
 

Kontakt din lokale autoriseret el-installatør

Hvis en HPFI- eller HFI-afbryder ikke kobler ud første gang, når man trykker på prøveknappen, skal man kontakte en autoriseret el-installatør. Fra 1994 har det været et krav, at alle nye boliger skal have en HPFI-afbryder. Fra 1. juli 2008 udvides kravet om en HPFI/HFI- afbryder til også at omfatte eksisterende boliger. Det skal være en autoriseret el-installatør, som udskifter eller opsætter afbryderen.
 

Vores el-tjek indeholder

Vi tilbyder gennemgang af boliginstallationer, fx i forbindelse med hushandler. Derfor har vi lavet et skema og en vejledning til hvilke krav, vi som installatør og du som kunde skal være opmærksom på.

El-tjek med tilhørende retningslinjer er målrettet til boliginstallationer. El-tjek kan også anvendes på andre kategorier af installationer, når de særlige forhold for disse kategorier tages i betragtning.

El-tjek skal gennemføres af personer, der er sagkyndige og erfarne inden for installationsområdet - er uddannet til at anvende test- og måleinstrumenter - er kvalificerede til at arbejde på eller nærved installationer under spænding (L-AUS) har erfaring med kontrol af el-installationer.

Eftersynet gennemføres som en visuel gennemgang af den umiddelbart tilgængelige del af installationen kombineret med en stikprøvevis adskillelse af dåser, demontering af monteringsmateriel og åbning af tavler samt gennemførelse af relevante målinger.

Rapportering foretages ved brug af skema for el-tjek, som kan suppleres med eventuelle bilag, hvor fundne fejl og mangler anføres sammen med deres referencer til relevante punkter i Stærkstrømsbekendtgørelsen. Rapporten udleveres til Kunden.

 

Vil du vide mere, så kontakt Den Jyske Elektriker